Văn khấn đền ông Hoàng Bảy và cách sắm lễ cúng ông Hoàng Bảy

24/07/2020 17:07:45 | 465 lượt xem

Văn khấn đền ông Hoàng Bảy như thế nào đúng và chuẩn? Cách sắm lễ cúng ông Hoàng Bảy như thế nào đang là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Để biết thêm chi tiết mời bạn theo dõi bài chia sẻ sau đây của xemtuoixaynha.com.

VĂN KHẤN ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

Trước khi tìm hiểu về Văn khấn đền ông Hoàng Bảy thì chúng ta cùng tìm hiểu ông Hoàng Bảy là ai? Ông Hoàng Bảy còn được gọi klà Ông Bảy Bảo Hà. Theo nhiều tài liệu để lại thì ông là con của Đức Vua Cha. Theo lệnh vua chay ông đã giáng trần và trở thành người con thứ 7 của danh gia vọng tộc họ Nguyễn vào khoảng cuối thời Lê. Sau đó vào khoảng cuối thời Lê Cảnh Hưng khi giặc Trung Quốc từ Vân Lam tràn sang cướp bóc thì ông được cử đi đánh đuổi quân giặc và trấn giữ vùng biên ải Bảo Hà, Lào Cai.

Trong quá trình chấn giữ biên quan ông bị quân giặc vây bắt và sát hại. Nhưng điều kỳ lạ chính là di quan của ông trôi dọc theo sông Hồng đến Trái Hút, Bảo Hà, Lào Cai thì dừng lại.
Đặc biệt hơn khi ông hi sinh thì trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ, kết lại thành hình thần mã (ngựa), từ thi thể ông phát ra một đạo hào quang, phi lên thân ngựa, đến Bảo Hà thì dừng lại, trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết thành hình tứ linh chầu hội. Sau này ông được giao quyền cho trấn dữ Lào Cai  và ngự trong dinh Bảo Hà.

Vậy văn khấn đền ông Hoàng Bảy như thế nào?

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật
Ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật
Hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.
Đệ trước án tiền, kín lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát
Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối:
Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế
Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.
Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) -ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động
Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể
Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- thập điện minh vưong tòa chương địa phủ
Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan
Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân
Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân
Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.
Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:
Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu .bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu
Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu
Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mấu.
Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa
Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư
Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong
Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân
Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều
Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh
Bách vị các quan ngũ vị tôn quan

Quan đệ nhất Thượng Thiên
Quan đệ nhị thượng ngàn
Quan đệ tam thoải phủ
Quan đệ tứ khâm sai
Quan đệ ngũ tuần tranh
Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan
Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà

Chầu đệ nhất thượng thiên
Chầu đệ nhị thượng ngàn
Chầu đệ tam thủy phủ
Chầu đệ tứ khâm sai
Chầu năm Suối Lân
Chầu sáu Lục Cung
Chầu bảy Kim Giao
Chầu tám Bát Nàn
Chầu chín cửu tỉnh
Chầu mười Mỏ Ba
Chầu Bé Bắc Lệ
Chầu bà bản đền
Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng
Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An
Sám hối tứ phủ thánh cô

Cô đệ nhất thượng thiên
Cô đôi Đông Cuông
Cô bơ Thác Hàn
Cô tư địa phủ
Cô năm Suối Lân
Cô sáu Lục Cung
Cô bảy Kim Giao
Cô tám đồi chè
Cô Chín Sòng Sơn
Cô mười Đồng Mỏ
Cô bé sơn lâm
Cô bé bản đền
Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả cậu đôi cậu bơ cậu bé
Con lạy ngũ dinh thần tướng-ngũ hổ thần quan
Con lạy thanh xà tướng quân- bạch xà tướng quân
Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ
Đê tử con là:………………………………………. ……………………………
Ngụ tại:…………………………………….. ………………………………………….

Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời
Mậu tý niên…nguyệt…..thời
Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành
nhất tâm tưởng vạn tâm cầu-tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ
Mang miệng tới tâu-mang đầu tới bái-cửa đình thần tam tứ phủ .
Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương -vuốt ve che chở -phù hộ độ trì
Cho con: ba tháng hè chín tháng đông-đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối ,
Tứ thời bát tiết-tháng thuấn ngày nghiêu-phong thuận vũ hòa -tai qua nạn khỏi.
Mẫu cho con được sáng hai con mắt-bằng hai bàn chân-,
Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm-cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ
Cho tươi như lá cho đẹp như hoa-phúc lộc đề đa tiền tài mang tới,
Mẫu cho con lộc ăn lộc nói-lộc gói lộc mở,lộc gần lộc xa,
Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy-điều lành mang đến điều dữ mang đi.
Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ-vuốt ve che chở nắn nở mở mang.
Cải hung vi cát cải hạo vi tường-thay son đổi số nảy mực cầm cân.
Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen-cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành
Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể-cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành
Mẫu ban danh ban diện ban quyền-cho con có lương có thực có ngân có xuyến-tài như xuyên chí lộc tựa vân lai
Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc-cầu bình an đắc bình an
Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa
Cho trên thuận dưới hòa-trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.
Mẫu cho nước chảy một dòng-thuyền xuôi một bến,bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ
Năm xung Mẫu giải xung-tháng hạn giải hạn
Cho gia trung con dc trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ
Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ.
Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông
Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường,
Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều ko sảy bảy điều ko sai.
Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương.Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.
Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần
Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn,
Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.
Mẫu chấp kỳ lễ vật-chấp lễ chấp bái
Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.
Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.

Con nam mô a di đà phật
Con nam mô a di đà phật
Con nam mô a di đà phật

ĐI LỄ ÔNG HOÀNG BẢY THỜI GIAN NÀO TRONG NĂM?

Đền Ông Hoàng Bảy còn được gọi với cái tên khác là đền Bảo Hà được xây dựng trên ngọn núi Cấm thuộc đại phận xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai. Đền ông Hoàng Bảy nổi tiếng là chốn tâm linh, linh thiêng được nhiều người sùng bái và thành tín.
Lễ Ông Hoàng Bảy thưỡng diễn ra vào những ngày như sau:
–    Lễ thượng nguyên (Rằm tháng Giêng),
–    Lễ tiệc quan tuần tranh (25/5 âm lịch), l
–    Lễ hội ngày giỗ ông Hoàng Bảy (17/7 âm lịch),
–    Lễ tết muộn (Tết tất niên).
Trong đó lễ hội chính vào ngày 17/07 âm lịch. Vào ngày này du khách thập phương từ các nơ đổ dồn về đây để dâng lễ vật như ngựa xám, bàn đèn, thuốc cống, kẹo xìu (kẹo lạc)… để cầu tài cầu lộc.

CÁCH SẮM LỄ CÚNG ÔNG HOÀNG BẢY

Khi đến đền ông Hoàng Bảy bạn cần sắm lễ cúng mặn hoặc lễ cúng chay như sau:
–    Lễ cúng mặn: gồm có mâm xôi, gà trống nguyên con
–    Lễ Chay: gồm có rượu, bia, nước ngọt, hoa quả, bánh kẹo và vàng mã … Nếu như có điều kiện thì có thể sắm thêm ngựa tím với quần áo, mũ quan đầy đủ.
Trên đây là một số thông tin về bài văn khấn đền ông Hoàng Bảy và cách sắm lễ. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này

BÌNH LUẬN:
TIN TỨC LIÊN QUAN